DIRECTORY

Pharmax

ฟาร์แมกซ์ ได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ โดยสภาเภสัชกรรม
เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ : 11.00-22.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ :
10.00 – 22.00 น
เบอร์โทรศัพท์ : 0613857368
ชั้น G

ฟาร์แมกซ์(PHARMAX) โดยบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ถือกำเนิดขึ้นในปี2007จากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ค้าปลีกราคาส่งยาคุณภาพรูปแบบใหม่ที่ได้มาตรฐาน มีสินค้าครบทุกรายการในราคาที่ไม่แพง โดยมีการนำระบบ IT เข้ามาช่วยทั้งในส่วนของการจัดเก็บขอ้มูลลูกค้า จัดซื้อ การบริหารคลังสินค้า รวมถึงระบบขนส่ง เรายังมีระบบการคัดเลือกสินค้า โดยทีมเภสัชกร เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และเก็บสินค้าใน คลังสินค้าติดแอร์ ที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมตามลักษณะของประเภทยาดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า คุณภาพของสินค้าจากฟาร์แมกซ์ จะเป็นคุณภาพเดียวกับผู้ลิตรายนั้นๆเพราะสินค้าจะไม่ถูกเปลี่ยนคุณภาพจากความร้อนและฝุ่น

ฟาร์แมกซ์ ยังได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ โดยสภาเภสัชกรรม และเป็นแหล่งฝึกงานหลักของคณะเภสัชศาสตร์หลายสถาบัน รวมทั้งเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อออกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้กับเภสัชกรทั่วประเทศ  

SHARE
© Copyright 2019 Sena Development Public Co. Ltd.