DIRECTORY

Starbucks Coffee

ไม่ว่าลูกค้าจะรับเครื่องดื่มจากบาริสต้าของสตาร์บัคส์กี่ล้านครั้งในแต่ละสัปดาห์ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิม
เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ : 06.30-22.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ :
06.30 – 22.00 น
เบอร์โทรศัพท์ : 081-937-6763
เบอร์โทรศัพท์ : 081-937-6763
ชั้น G (ชั้น G)

ไม่ว่าลูกค้าจะรับเครื่องดื่มจากบาริสต้าของสตาร์บัคส์กี่ล้านครั้งในแต่ละสัปดาห์ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิม การยื่นถ้วยกาแฟให้ถึงมือลูกค้าที่เคาน์เตอร์อาจเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาหลายๆ คน แต่สำหรับเราแล้วนั่นคือการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพระหว่างกัน ทุกสิ่งที่เราทำต้องสะท้อนให้เห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่มีต่อ ความเป็นกาแฟคุณภาพสุดยอด ของโลก ไปจนถึงวีธีการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและชุมชน เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ จากร้านๆ หนึ่งที่ เริ่มต้น เมื่อเกือบสี่สิบปีที่แล้ว เราขยายกิจการไปหลายแห่ง ทุกแห่งที่เราเข้าดำเนินกิจการต่อจากเจ้าของเดิม เราพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

SHARE
© Copyright 2019 Sena Development Public Co. Ltd.