DIRECTORY

Cafe Amazon

กาแฟคุณภาพ จากเมล็ดกาแฟเกรดพรีเมียม ยอดขายอันดับหนึ่งของไทย คุณสามารถลิ้มรสได้ทุกๆวัน ที่ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์
เปิดบริการ
เปิดให้บริการ เวลา 9.00-20.00 น
เบอร์โทรศัพท์ : 0886052549
ชั้น 2 (219T)

กาแฟคุณภาพ จากเมล็ดกาแฟเกรดพรีเมียม ยอดขายอันดับหนึ่งของไทย คุณสามารถลิ้มรสได้ทุกๆวัน ที่ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์

SHARE
© Copyright 2019 Sena Development Public Co. Ltd.