DIRECTORY

Cafe Amazon

กาแฟคุณภาพ จากเมล็ดกาแฟเกรดพรีเมียม ยอดขายอันดับหนึ่งของไทย คุณสามารถลิ้มรสได้ทุกๆวัน ที่ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์
เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ : 11.00-22.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ :
10.00 – 22.00 น
เบอร์โทรศัพท์ : 0930021494
ชั้น 2 (219T)

กาแฟคุณภาพ จากเมล็ดกาแฟเกรดพรีเมียม ยอดขายอันดับหนึ่งของไทย คุณสามารถลิ้มรสได้ทุกๆวัน ที่ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์

SHARE
© Copyright 2019 Sena Development Public Co. Ltd.