LOCATION

เดินทางได้ 3 เส้นทาง
จากเส้นถนนกรุงธนบุรี
วงเวียนใหญ่ หรือ แยกบุคคโล
เดินจากท่าเรือตากสิน
ประมาณ 350 เมตร
ลงสถานีกรุงธนบุรี
ทางออกที่ 3
เดินมาตามถนนกรุงธนบุรี
ประมาณ 750 เมตร
จากฝั่งเจริญกรุงข้ามเรือ
ท่าตากสิน ข้ามถนนหน้าท่าเรือ
และเลี้ยวซ้าย เดินตรงขึ้นไป
ประมาณ 350 เมตร

มาจากเส้นถนนกรุงธนบุรี

ออกซ้าย
เพื่อออกถนนเจริญนคร
เลี้ยวขวา
แยกไฟแดงที่ท่าเป๊ปซี่
กลับรถ
ที่ไฟแดงต่อไป

มาจากวงเวียนใหญ่

เข้าถนนเจริญนคร
ผ่านโรงแรมเพนนินซูล่า
กลับรถแยกไฟแดงที่ 2
(ทางที่จะไปถนนกรุงธน)

มาจากแยกบุคคโล

วิ่งเส้นเจริญนคร
จนถึงแยกไฟแดงแรก
ตรงขึ้นไป
ชิดซ้าย
เลี้ยวเข้าศูนย์การค้า
© Copyright 2019 Sena Development Public Co. Ltd.