ABOUT US

Our Concept
 
เป็นโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ เพื่อรองรับประชากรย่านคลองสานและธนบุรี
เป็นจุดศูนย์รวมการนัดพบ การพักผ่อน และการทำกิจกรรมของกลุ่มคนและครอบครัว
มีร้านค้ามากมาย เพื่อรองรับความต้องการ รวมถึงความร่มรื่น และความสวยงาม
ของต้นไม้ภายในภูมิทัศน์โครงการ
ที่ตั้งโครงการ : ติดถนนเจริญนคร และถนนกรุงธนบุรี
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
พื้นที่โครงการ : 4 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ความกว้างที่ดิน : ด้านหน้าติดถนนเจริญนครกว้าง 60 เมตร,
ด้านหน้าติดถนนกรุงธนบุรีกว้าง 115 เมตร
ลักษณะโครงการ : ศูนย์การค้าแบบเปิด 4 ชั้น และลานจอดรถใต้ดิน 2 ชั้น
พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์สวยงาม
พื้นที่โครงการ : พื้นที่ก่อสร้าง 24,921 ตารางเมตร,
พื้นที่ขาย 9,811 ตารางเมตร
ลักษณะร้านค้า : อาหาร, ธนาคาร, บริการ, แฟชั่น, การศึกษา,
เสริมความงาม, ร้านค้าทั่วไป, อื่นๆ
จำนวนร้านค้า : 120 ร้านค้า
พื้นที่จอดรถ : 300 คัน

Business Strategy

1 Trust & Strong Financial
2 Customer Centric Approaches
3 Knowledge-Driven & Sharing to both industry
& Customer
4 Corporate Social Responsibility

Developer

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินกิจการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มานานกว่า 30 ปี จนได้รับการยอมรับและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของ
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ได้แก่ เสนาแกรนด์โฮม
เสนากรีนวิลล์ เดอะนิชคอนโดมิเนียม เดอะคิทท์คอนโดมิเนียม และเดอะแคชคอนโดมิเนียม เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาสังคม โดยบริจาคกำไรทั้งสิ้นจากโครงการบ้านร่วมทางฝัน
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เต็มรูปแบบ จึงพัฒนาธุรกิจให้เช่า
อันมีรายได้ระยะยาว ได้แก่อพาร์ทเม้นท์ โกดัง และศูนย์การค้า
ภายใต้วิสัยทัศน์ของ พศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้พัฒนาโครงการ เสนา เฟสท์
ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ เป็นการเปิดตัวสู่ธุรกิจศูนย์การค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้เช่า
© Copyright 2019 Sena Development Public Co. Ltd.