DIRECTORY

Education & Learning

B2S

B2S บีทูเอส ร้านจำหน่ายหนังสือ แหล่งรวบรวมหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือ วรรณกรรม นวนิยาย สื่อบันเทิง อุปกรณ์เครื่องเขียน อันดับหนึ่งในไทย
เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ : 11.00-22.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ :
10.00 – 22.00 น
เบอร์โทรศัพท์ : 02 1017182
ชั้น 2 (208)

kids plus

กระตุ้นพัฒนาการน้องๆที่ สมาธิสั้น ออทิสติก พูดช้า ฯลฯ บำบัดโดยนักกิจกรรมบำบัดที่ Kids Plus
เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ : 11.00-22.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ :
10.00 – 22.00 น
เบอร์โทรศัพท์ : 086 8944475
ชั้น 3 (315)

Royal music academy

โรงเรียนสอนดนตรี มาตรฐานสากล เรียนรู้อย่างมืออาชีพ แต่สนุกและใส่ใจดูแลเหมือนคนในครอบครัว
เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ : 11.00-22.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ :
10.00 – 22.00 น
เบอร์โทรศัพท์ : 083 079 6350
ชั้น 3 (308)
© Copyright 2019 Sena Development Public Co. Ltd.